Giá cả rõ ràng

"Trung thực" là giá trị cốt lõi của M. Chúng tôi tư vấn và giúp bạn lựa chọn được gói thực hiện video phù hợp cho dự án của mình. 

 

Infographics

$449 bao gồm

 • Thiết kế cho một mặt A4
 • In hoặc dùng Online đều được

See Examples

Video cho facebook, instagram

 • $299 - quảng cáo 6s
 • $499 - quảng cáo 15s
 • $999 - quảng cáo 30s

Animation

Starter

$1499 bao gồm

 1. Chất lượng cơ bản
 2. Kịch bản
 3. Đồ hoạ
 4. Thu voice
 5. Chuyển động
 6. Nhạc nền
 7. Thời lượng: 30-60s
*Phù hợp với startups
 

Premium

$1999 bao gồm

 1. Chất lượng tiêu chuẩn
 2. Art Director tham gia
 3. Kịch bản
 4. Đồ hoạ
 5. Thu voice
 6. Chuyển động
 7. Nhạc nền
 8. Thời lượng: 30-60s
*Phù hợp với SMEs
 

Awesome

$2999 bao gồm

 1. Chất lượng cao
 2. Art Director tham gia
 3. Giám đốc sáng tạo tham gia
 4. Kịch bản
 5. Đồ hoạ
 6. Thu voice
 7. Chuyển động
 8. Nhạc nền
 9. Hiệu ứng âm thanh
 10. Thời lượng: 60s-90s
*Phù hợp với doanh nghiệp lớn
 

 

Nếu công ty bạn là agency đang tìm một video production house, hãy liên hệ M