Education video

Còn gọi là Video giáo dục

 

Education video là gì?

Giáo dục bằng hình ảnh và animation là cách học hiệu quả nhất. Education video là những video bài giảng được dùng với những mục đích sau:

 1. Video dùng để hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm, ứng dụng.
 2. Video dùng trong việc huấn luyện nội bộ công ty.
 3. Video chia sẻ kiến thức về bất kỳ chủ đề (trong dạy học, trong kinh doanh, trong cộng đồng).

Education video được sử dụng ở đâu?

 • Trường học
 • Các công ty làm về giáo dục
 • Bài giảng online
 • Training trong công ty
 • Trong sự kiện
 • Website, mobile app
 • Quảng cáo
 
 

Thời gian sản xuất một Education video bao lâu?

Tại M, chúng tôi tôi ưu hoá quy trình sáng tạo và sản xuất để bạn có một Explainer video trong 15 đến 20 ngày làm việc như sau:

 • 2-3 ngày để lên ý tưởng và viết kịch bản.
 • 1-2 ngày thiết kế hình ảnh demo cho video.
 • 4-5 ngày để vẽ hình ảnh (graphics) cho video.
 • 7-9 ngày làm chuyển động.
 • 1 ngày làm âm thanh và chuyển giao video hoàn chỉnh.

  Chi phí sản xuất một education video

  Tại M, gói thiết kế video cơ bản là $1499 cho startups, $1999 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và $2999 dành cho các công ty có quy mô lớn và sẵn sàng đầu tư chất lượng cho một sản phẩm video. Xem bảng giá chi tiết ở đây