Infographic

Tìm hiểu về Infographic

 

Infographic là gì?

Infographic là sự kết hợp giữa thông tin (information) và hình ảnh (graphic). Infographic là những thông tin được trình bày dưới dạng hình ảnh. Infographic đem lại những giải pháp sau cho doanh nghiệp:

 1. Chủ đề nào cũng có chuyển thành Infographic
 2. Giải quyết độ chán của thông tin thông thường chỉ có chữ.
 3. Sáng tạo với thông tin được truyền tải.
 4. Tạo ra sự hứng thú khi đọc thông tin.
 5. Truyền tải thông tin nhanh, rõ ràng, dễ đọc và dễ hiểu. 
 6. Dễ dàng chia sẻ.

Quy trình thực hiện Infographic

Để có một thiết kế Infographic sáng tạo về hình thức và đảm bảo nội dung cần truyển tải đúng đối tượng, quy trình thực hiện rất quan trọng. Planet M thực hiện Infographic theo 5 bước sau:

 1. Xác định chủ đề, đối tượng khán giả.
 2. Tìm hiểu, nghiên cứu, chọn lọc thông tin.
 3. Lên phác thảo các phương án trình bày thông tin một cách sáng tạo.
 4. Thực hiện thiết kế trên máy tính dựa trên phác thảo.
 5. In test Infographic và quảng bá.
 

Infographic Planet M đã thực hiện

Những dạng infographic khác nhau

Bất kỳ thông tin nào cũng có thể chuyển thành Infographic. Chúng ta dễ dàng thấy những dạng infographic sau:

 1. Biểu đồ
 2. Thời gian (lịch sử công ty...)
 3. Hướng dẫn sử dụng
 4. Mô hình, sơ đồ (nhân sự, cơ cấu công ty...)
 5. Quy trình sản xuất, chế tạo
 6. Bản đồ thể hiện chi tiết vị trị
 7. Infographic video
 8. Infographic động

Thời gian sản xuất một Infographic bao lâu?

Infographic video: 15-20 ngày cho một video từ 60-90 giây.

Infographic tĩnh: 2-4 ngày cho mỗi thiết kế trang A4.

   

  Chi phí sản xuất một infographic

  Chi phí thiết kế cho một trang A4 Infographic bắt đầu từ $499. Tại M, gói thiết kế video cơ bản là $1499 cho startups, $1999 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và $2999 dành cho các công ty có quy mô lớn và sẵn sàng đầu tư chất lượng cho một sản phẩm video. Xem bảng giá chi tiết ở đây